Sportsugen

Sportsugen

Dette er tænkt som et forum til udveksling af data for dem som er med til at planlægge Sportsugen i Veflinge.

Deltager du i planlægningsarbejdet kan du få adgang til alle planer, arbejdsbeskrivelser og dokumentationer.